تبلیغات
مطالب اجتماعی و .................................... - نومیدی

مطالب اجتماعی و ....................................

به روایت افسانه ها روزی شیطان همه جا جار زد که قصد دارد از کار خود دست بکشد و وسایلش را با تخفیف مناسب به فروش بگذارد.

او ابزارهای خود را به شکل چشمگیری به نمایش گذاشت. این وسایل شامل خودپرستی، شهوت، نفرت، خشم، آز، حسادت، قدرت طلبی و دیگر شرارت ها بود.

ولی در میان آنها یکی که بسیار کهنه و مستعمل به نظر می رسید، بهای گرانی داشت و شیطان حاضر نبود آن را ارزان بفروشد.

کسی از او پرسید: این وسیله چیست؟

شیطان پاسخ داد: این نومیدی و افسردگی ست.

آن مرد با حیرت گفت: چرا این قدر گران است؟

شیطان با همان لبخند مرموزش پاسخ داد: چون این مؤثرترین وسیله من است؛ هرگاه سایر ابزارم بی اثر می شود فقط با این وسیله می توانم در قلب انسان ها رخنه کنم و کاری را به انجام برسانم. اگر فقط موفق شوم کسی را به احساس نومیدی، دلسردی و اندوه وا دارم؛ می توانم با او هر آنچه می خواهم بکنم!

من این وسیله را در مورد تمامی انسان ها به کار برده ام؛ به همین دلیل این قدر کهنه است.


نوشته شده در پنجشنبه 5 آبان 1390 ساعت 08:32 ب.ظ توسط هلیا نادری نظرات |


Design By : Pichak