تبلیغات
مطالب اجتماعی و .................................... - هر طور به زندگی نگاه کنی زیباست.....؟

مطالب اجتماعی و ....................................

حکایت دوست

پیرمرد به من نگاه کرد و پرسید چند تا دوست داری؟

گفتم چرا بگویم ده یا بیست تا

جواب دادم : فقط چند تایی

پیرمرد آهسته و به سختی برخاست و در حالیکه سرش راتکان می داد گفت :تو آدم خوشبختی هستی که این همه دوست داری ولی در مورد آنچه که می گویی خوب فکر کن ،خیلی چیزها هست که تو نمی دانی دوست، فقط ان کسی نیست که تو به او سلام می کنی

دوست دستی است که تو را از تاریکی و ناامیدی بیرون می کشد , درست وقتی دیگرانی که تو آنها را دوست می نامی سعی دارند تو را به درون ناامیدی و تاریكی بکشند ،دوست حقیقی کسی است که نمی تواند تو را رها کند صدائی است که نام تو را زنده نگه می دارد حتی زمانی که دیگران تو را به فراموشی سپرده اند اما بیشتر از همه , دوست یک قلب است یک دیوار محکم و قوی در ژرفای قلب انسان ها , جایی که عمیق ترین عشق ها از آنجا می آید بهترین دوست کسی است که شانه هایش رابه تو می سپارد و وقتی كه تنها هستی تو را همراهی می کند و در غمها تو را دلگرم می کند کسی که اعتمادی راکه به دنبالش هستی به تو می بخشد

پس به آنچه می گویم خوب فکر کن زیرا تمام حرفهایم حقیقت است فرزندم یکبار دیگر جواب بده چند تا دوست داری؟

سپس مرا نگریست و درانتظار پاسخ من ایستاد

با مهربانی گفتم: اگر خوش شانس باشم، فقط یکی و آن تو هستی

بهترین دوستان عشقی دارند که نمی توان توصیف کرد , غیرقابل تصوراست

آسمان جای عجیبی ست نمی دانستم

عاشقی کار غریبی ست نمی دانستم

عمر مدیون نفس نیست نمی دانستم

عشق کار همه کس نیست نمی دانستم

رمز موفقیت سقراط

مرد جوانی از سقراط رمز موفقیت را پرسید. سقراط به مرد جوانsoghrat

گفت كه همراه او به كنار رودخانه بیاید. وقتی به رودخانه رسیدند

هر دو وارد آب شدند به حدی كه آب تا زیر گردنشان رسید. در این

لحظه سقراط سر مرد را گرفته و به زیر آب برد. مرد تلاش می كرد

تا خود را رها كند اما سقراط قوی تر بود و او را تا زمانی كه رنگ

صورتش كبود شد محكم نگاه داشت. سقراط جوان را از آب

خارج كرد و اولین كاری كه مرد جوان انجام داد كشیدن یك نفس

عمیق بود. سقراط از او پرسید: «در زیر آب تنها چیزی كه می خواستی چه بود؟»

مرد جواب داد: «هوا.»

سقراط گفت: «این رمز موفقیت است! اگر همانطور كه هوا را می خواستی در جستجوی موفقیت هم باشی بدستش خواهی آورد. رمز دیگری وجود ندارد


نوشته شده در شنبه 21 آبان 1390 ساعت 07:12 ب.ظ توسط عسل بلورچی نظرات |


Design By : Pichak