تبلیغات
مطالب اجتماعی و .................................... - یک زنگ تفریح دیگه

مطالب اجتماعی و ....................................

۱- زمانی که در مورد نظام سیاسی یک کشور گفتگو می کنیم منظورمان چیست؟

۲- نظام سیاسی جوامع را در گذشته با حال مقایسه کنید ؟

۳- منظور از نظام خودکامه را توضیح دهید .

۴- چگونگی احراز ( به دست آوردن) نقش های سیاسی در نظام خودکامه را شرح دهید .

۵- چه عواملی باعث سست شدن پایه های نظام خودکامه گردید ؟

۶- نظام قانونی براساس چه مفاهیمی شکل گرفت ؟

۷- نقش های سیاسی در نظام قانونی چگونه به افراد واگذار می شود ؟

۸- ویژگی های نظام قانوی و خودکامه را در جدولی با یک دیگر مقایسه کنید . ( ۵ مورد )


نوشته شده در جمعه 5 خرداد 1391 ساعت 08:29 ب.ظ توسط m javer نظرات |


Design By : Pichak