تبلیغات
مطالب اجتماعی و .................................... - اشتباهات لپی تو امتحان که نتیجه کار رو تخریب می کنه

مطالب اجتماعی و ....................................

وقتی برگه ها رو تصحیح می کردم  اشتباهاتی رو دیدم که باعث سردرود من شد

آخه این اشتباهات از شما  

۱- اکثر بچه ها درست نوشته بودن سوال یادتونه ؟؟؟؟؟؟؟؟ 

یادآوری می کنم

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص نموده - صورت صحیح عبارات غلط را بنویسید

این شکل سوال بارها و بارها  در امتحانات پایانی فصل  ارائه شده و گفتیم که مشخص کردن ۲۵/۰ نمره و تصحیح عبارت نیز ۲۵/۰ نمره را دارد

ولی باز هم تعدادی از دوستان از مشخص کردن عبارات صحیح یا غلط خودداری کردند  

قسمت الف : گرایش به دیکتاتوری و عدم انعطاف پذیری از ویژگی های افرادی است که دچار بیگانگی از جامعه شده اند .

این جمله نادرسته مشخص کردن نادرستی ۲۵/۰ ( یک سری نوشتن درسته و اصلاح آن  که می شود مطلق گرایی گروهی نیز ۲۵/۰ ( بعضی از دوستان نوشتن تبعیت بی چون و چرا  چه ربطی داره نمی دونم   

قسمت ب ) نظامی که دربرگیرنده ی نظام های دیگر می باشد را خرده نظام می گویند.

این قسمت را اکثرا درست نوشته بودند چون قسمت ب هم نادرست بود و عبارت صحیح هم نظام اجتماعی کل بود البته دوستانی هم که به جای آن تعریف خرده نظام را نوشته بودند هم نمره داده شد  

قسمت پ ) قوانینی که حدود منافع مردم را مشخص نموده و جامعه را از گسستگی در امان نگه می دارد قاعده مالکیت نامیده می شود . این مورد هم صحیح بود . که بیشتر بچه ها درست تشخیص داده بودند .  

قسمت ت) به نوعی از بیکاری که در آن فرد بخشی از سال را اشتغال داشته و درآمد نیز دارد اما بخش دیگری از سال را نه اشتغال دارد و نه درآمد بیکاری پنهان گفته می شود .

این مطلب هم ناصحیح بود چرا که در این حالت بیکاری فصلی است بعضی دوستان نوشته بودند موقت  آخه در کجای کتاب چنین واژه ای را داشتیم   بعضی ها هم نوشته بودند آشکار  بعضی ها هم نوشته بودند صحیح استآخ 

قسمت ث ) خرده نشام های نیروی انتظامی ادارات و سازمان ها از نقش هایی تشکیل شده اند که تصمیمات و جهت گیری ها را اجرا نموده و بازوی اجرایی نقش های هدایت کننده هستند .

این قسمت هم صحیح بود شکر خدا این قسمت رو هم ۹۹/۰ درست تشخیص داده بودند اوه 

و اما سوال۲ :

قسمت الف ) به مای عمیقی که روابط آن ها منظم مستمر و نسبتا پایدار باشد

گروه گفته  می شود .

که همه صحیح پاسخ داده بودند لبخند 

قسمت ب)  نظام اجتماعی که خرده نظام های آن در خلاف جهت اهداف آن عمل می کنند نظام اجتماعی نا متعادل می باشد.

جواب این قسمت هم تنوع داشت عدم تعادل - دچار عدم تعادل  و از این قبیل 

پ) انتخابی که در آن فرد براساس نظرات دیگران و بدون تحقیق و بررسی نامزدی را به عنوان نماینده انتخاب می کند انتخاب کور  نامیده می شود .

فقط این پاسخ صحیح می باشد که ۹۹/۰ صحیح نوشته بودند 

هر یک از ۳ قسمت فوق ۵/۰ نمره داشت که کلا می شود ۵/۱

و  سوال۳ :

کدام یک از موارد زیر بر اثر خودآگاهی و کدام یک بر اثر جهت گیری گروهی می باشد ؟

نفرت از اسرائیل  که می شد  جهت گیری گروهی

راستگو بودن  که می شد خودآگاهی 

غیر از دو نفر از دوستان که جابه جا  نوشته بودند بقیه صحیح نوشته بودند

هر کدام از این دو مورد هم ۲۵/۰ نمره داشت که می شود ۵/۰ نمره

سوال ۴

یکی از تفاوت های نظام اجتماعی و سیستم را بیان کنید

این سوال هم شاید بارها و بارها تو کلاس صحبت شده بود که نظام اجتماعی از نقش ها و سیستم از اجزا تشکیل شده است

به جای نقش ها می شد افراد را هم نوشت

بعضی دوستان نوشتن سیستم جایگزین واژه ی ماشین  می باشد وقتی داریم تفاوت می گیم  باید واژه متفاوت رو هم جایگزین کنیم هرچند وقتی می گوییم سیستم اقتصادی آیا ماشین می باشد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

بعضی ها هم نوشتند نظام اجتماعی مانند خانواده از خرده نظام تشکیل شده

 

آخه مگه ما در درس نگفتیم که خانواده خرده نظام ندارد  

در هر صورت هر تفاوت ۲۵/۰ نمره داشت که در کل می شود ۵/۰ نمره 

 

در فرصت بعدی بقیه سوال ها و پاسخ ها را هم بررسی می کنیم


نوشته شده در جمعه 26 خرداد 1391 ساعت 10:30 ق.ظ توسط m javer نظرات |


Design By : Pichak