تبلیغات
مطالب اجتماعی و .................................... - دومین قسمت ::::::::::::اشتباهات لپی تو امتحان که نتیجه کار رو تخریب می کنه

مطالب اجتماعی و ....................................

سوال 5 :

آیا نقش ارشادی و حمایتی خانواده بر فرد محدود به دوره کودکی اوست ؟ چرا؟

پاسخ: خیر (25/0 )

فرد در تمام عمر چه کودکی چه نوجوانی و چه جوانی نیازمند حمایت و راهنمایی خانواده می باشد چه مراحل تحصیل اشتغال یا ازدواج و حتی بعد از آن

این سوال هم بیشتر دوستان صحیح پاسخ داده بودند

 

سوال 6 :

یکی از توانایی های خود را نام ببرید

25/0 این قسمت داشت

این همه توانایی خواندن نوشتن ، تصمیم گیری و و و

بعضی دوستان توانایی رو نوشتن مثل نقاشی بعد گفتن در نوجوانی دیگر نقاشی نمی کشند خوب تغییر منفی است یعنی بر مبنای این مثال با افزایش توانمندی های دیگر بعضی توانمندی ها کاهش می یابد ؟

به جای آن می توانستید تصمیم گیری را مثال بزنید

و تغییر آن را توانایی تصمیم گیری برای خود را بنویسید

شکل توانایی در کودکی 25/0 و تغییر آن در نوجوانی 25/0 می باشد

بیان علت تغییر نیز 25/0 نمره داشت

نکته ای که بیشتر دوستان اشکال داشتند این بود برای علت تغییر رشد جسمی ، عقلی و ذهنی را مثال زده اند در حالی که خود این توانایی ها در اثر ارتباط با دیگران رشد می کند . حتی رشد جسمی شما در اثر ارتباط و تلاش خانواده و یادگیری چگونگی افزایش رشد از طریق مدرسه اجتماع و رسانه ها می باشد .

و یا تغییر نقش از کودکی به نوجوانی یا بزرگسالی علت تغییر بیان شده است 

در حالی که اگر زمانی که علائم تغییر در شما ایجاد نشود شما بزرگسال شناخته نمی شوید 

سوال 7    :

تعریف نظام اقتصادی :

مجموعه روابطی (25/0 ) که حول تولید ، توزیع و یا ارائه خدمات(5/0) و بر مبنای قاعده مالکیت  شکل گرفته باشد نظام اجتماعی نامیده می شود. (25/0)

دوستان به مجموعه روابط : فعالیت ، خرده نظام ، نقش را قید کرده بودند

البته اگر به جای نقش نقش های اقتصادی قید می شد درست بود .

سوال 8   :

از اهرم های نظام سیاسی بر اقتصاد برنامه و بودجه را توضیح دهید .

 

منشور از برنامه همان برنامه هایی است که دولت بر اساس آن اجازه سرمایه گذاری در بخش های مختلف را می دهد.

اجازه ورود کالا یا صادرات کالاهای مشخص

را تعیین می کند (75/0)

و بودجه نیز میزان دخل و خرج دولت را مشخص میکند . (25/0)

 

سوال 9

چرا اشتغال شرط اول ازدواج برای پسرها می باشد؟

به دلیل اینکه در نظام اجتماعی شأن و منزلت اجتماعی ، قدرت نفوذ و

 بهره مندی های مادی و رفاهی وابسته به شغلی است که فرد انتخاب

می کند. و پسرها نیز به عنوان سرپرست خانواده برای تهیه این امتیازات باید شغل داشته باشند . 1 نمره

این سوال هم بیشتر دوستان درست نوشته بودند .

سوال 10 :

تأثیر محیط و شرایط محیط را هم که کتاب کاملا توضیح داده است کافی بود با یک مثال تأثیر شرایط محیطی و اجتماعی بر شغل را بیان کنید( 1 نمره) هم این قسمت داشت )

این سوال را هم بیشتر دوستان درست نوشته بودند .

 

سوال 11:

در چه صورت نظام آموزشی موجب افزایش بیکاری در جامعه می گردد؟

1- در صورتی که مهارت های مورد نیاز نظام اقتصادی را آموزش ندهد.

2- تخصص هایی را آموزش دهد که جامعه نیاز ندارد

3- تخصص هایی را آموزش دهد که جامعه به آن ها نیاز ندارد 

تربیت پزشکان یا مهندسین در حالی که نظام اقتصادی نیاز به این مشاغل را ندارد  

4-  سطح تخصص ها متفاوت با نیاز نظام اقتصادی باشد

مثلا در حد کارشناسی ، کارشناسی ارشد یا دکتری در حالی که نظام اقتصادی به فن ورزها یا تکنسین ها نیاز دارد

3 مورد از موارد فوق می توانست درست باشد ( هر مورد 5/0 نمره)

یکی از دوستان نوشته بود خانواده فرهنگ پشت میز نشینی را ترویج دهد نظام آموزش فرهنگ دیگری را ترویج می دهد باعث ناسازگاری و بی کاری می شود

من ربطی بین این مطلب و سوال ندیدم بنابراین نمره هم نمی گیرد .

سوال 12 :

از نظر شما جامعه ما در کدام یک از حالات رکود اقتصادی ، تورم و یا تعادل اقتصادی می باشد

یکی از دلایل خود را بیان نموده

راهکاری برای رفع یا ادامه آن ارائه دهید

1- نظر شما را خواسته بودیم

بنابراین هر موردی که می توانستید دلیل اجتماعی - اقتصادی برایش بیان کنید تا اینجا 1 نمره آن را می گرفتید

حال اگر نظر شما رکود یا تورم بود باید دلیل می اوردید و راهکاری برای رفع آن ارائه می کردید

اما اگر نظر شما بر تعادل اقتصادی بود و دلیل اجتماعی اقتصادی برای آن داشتید راهکاری برای ادامه آن ارائه دهید

برخی دوستان

تورم را بیان کرده بودند و بعد گفته بودن راهکار برای رفع آن افزایش حقوق را بیان کرده بودند یا افزایش بودجه دولت ظاهرا این دوستان متوجه نبودند که تورم حالتی است که پول در دست مردم زیاداست ولی کالا کم

خوب اگر پول بیشتر شود تورم هم افزایش می یابد

 


نوشته شده در جمعه 26 خرداد 1391 ساعت 11:31 ق.ظ توسط m javer نظرات |


Design By : Pichak